İndİ dəmİr yolları daha sərfəlİ Ölkə daxili səfərlər əvvəlkindən daha sərfəli, tez və təhlükəsizdir.
ÖLKƏDAXİLİ
Dövlətlər
arası
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
656-664/
655-663
23:20 07:20 Bakı-Köçərlİ-Balakən
Köçərlİ
Balakən
06:15
10:00
23:59
20:25
Hər gün
660-672/
659-671
23:50 05:50 Bakı-Astara-Horadİz
Astara
Horadİz
08:00
07:50
21:20
21:55
Hər gün
666/665 23:00 06:30 Bakı-Böyük-Kəsİk 08:50 20:20 Hər gün
702/701 08:00
22:15 Bakı-Gəncə-Bakı
(sürətli)
12:15 18:00 Hər gün
611/612 20:00 09:10 Bakı-Yalama(elektrik qatarı) 01:15 03:20 Hər gün
6704/6703 16:20 9:45 Bakı-Şİrvan-Haciqabul(elektrik qatarı) 20:30 05:40 Hər gün (şənbə günündən başqa)
6001/6026 - - Bakı - Sumqayıt - Bakı - - Günlük təkrarlanan
6031/6050 - - Bakı-Sabunçu-Bakı - - GÜNLÜK TƏKRARLANAN
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
55/56 IV günlər
01-35(Bakı vaxtı)
II günlər
04-10(Bakı vaxtı)
Bakı-Moskva-Kurs.
(«ADY» QSC)
VI günlər
03-22 (Moskva vaxtı)
VI günlər
22-37(Moskva vaxtı)
Həftədə bir dəfə (Bakıdan 27.12.18-ci və 21.03.19-cu il tarixlərində qatar hərəkətdə olmayacaqdır)
38/37 20-40 (Bakı vaxtı) 08-50 (Bakı vaxtı) Bakı-Tbilisi
(«ADY» QSC)
08-55 (Tbilisi vaxtı) 20-35 (Tbilisi vaxtı) Hər gün
369/370 VI günlər
01-35 (Bakı vaxtı)
IV günlər
04-10 (Bakı vaxtı)
Bakı-Kiyev
(«ADY» QSC)
(qatarın tərkibində Bakı-Dnepr qoşma vaqonu)
I günlər
10-18
(Kiyev yay vaxtı)
I günlər
13-50
(Kiyev yay vaxtı)
Həftədə bir dəfə (Bakıdan 29.12.18-ci və 16, 23/03-19-cu il tarixlərində qatar hərəkətdə olmayacaqdır)
391/392
13,17,21,25,29/12-2018;
02.07,11,15,19,23,27, 31/01-2019;
05, 09, 13, 17, 21, 25/02-2019;
01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/03-2019;
02, 07, 11, 15, 19, 23, 27/04-2019;
01,05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/05-2019;
02,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29/06-2019;
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/07-2019;
2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29, 31/08-2019;
2,5,7,9,11,13,15,17,19, 23, 27/09-2019;
01,05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/10-2019;
02, 07, 11, 15, 19, 23, 27/11-2019;
01, 05, 09/12-2019;


03-25
(Bakı vaxtı)
12,16,20,24,28/12-2018;
01,06,10,14,18,22,26, 30/01-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/02-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/03-2019;
01, 06, 10, 14, 18, 22, 26,30/04-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/05-2019;
01,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/ 06-2019;
2,4,6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,30/07-2019;
1,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/08-2019;
1,4,6,8,10,12,14,16,18,22,26,30/09-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/10-2019;
01, 06, 10, 14, 18, 22, 26,30/11-2019;
04, 08/12-2019;

02-15
(Bakı vaxtı)

Bakı-Rostov
(«RDY» ASC)
14,18,22,26, 30/12-2018;
03,08,12,16,20,24, 28/01-2019;
01, 06, 10, 14, 18, 22, 26/02-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/03-2019;
03, 08, 12, 16, 20, 24, 28/04-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/05-2019;
03,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/06-2019;
2,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26,28,30/07-2019;
1,3,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/08-2019;
1,3,6,8,10,12,14,1618,20,24, 8/09-2019;
02,06,10,14,18,22,26,30/10-2019;
03,08,12,16,20,24,28/11-2019;
02, 06,10/12-2019;

09-09
(Moskva vaxtı)

10,14,18,22,26, 30/12-2018;
04,08,12,16,20,24,28/01-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26/02-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/03-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/04-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/05-2019;
04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28,30/06-2019;
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30/07-2019;
2,4 6 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28, 30/08-2019;
2,4,6,8,10,12,14,16,20, 24, 28/09-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/10-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/11-2019;
02, 06/12-2019.


18-07
(Moskva vaxtı)
Tarixlərlə
--------------
Bakıdan 06.06.19-cu ildən 16.09.19-cu ilədək-günaşırı-
ayın tək tarixləri
Ayın iki ardıcıl tək tarixləri 31 və 1 olduqda qatar Bakıdan 29, 31, 02, 05, 07 və sonrakı tək tarixlərində yola düşəcəkdir.