TRAİN SCHEDULE
ÖLKƏDAXİLİ
Dövlətlər
arası
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
656-664/
655-663
23:20 07:20 BAKU-KOCHARLI-BALAKEN
KOCHARLI
BALAKEN
06:15
10:00
23:59
20:25
EVERYDAY
660-672/
659-671
23:50 05:50 BAKU-ASTARA-HORADIZ
ASTARA
HORADIZ
08:00
07:50
21:20
21:55
EVERYDAY
66/65 23:00 06:30 BAKU -BOYUK-KESIK 08:50 20:20 EVERYDAY
702/701 08:00
22:15
BAKU -GANJA- BAKU
(HIGH-SPEED)
12:15
18:00
EVERYDAY
611/612 20:00 09:10 BAKU-YALAMA(ELECTRIC TRAIN) 01:15 03:20 EVERYDAY
6704/6703 16:20 9:45 BAKU-SHIRVAN-HAJIGABUL(ELECTRIC TRAIN) 20:30 05:40 EVERYDAY (EXCEPT SATURDAY)
6001/6022 - - BAKU - SUMGAIT - BAKU - - DAILY REPEATED
6031/6050 - - Baku-Sabunchu-Baku - - DAILY REPEATED
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
55/56 THURSDAYS
01-35(BAKU TIME)
TUESDAYS
04-10(BAKU TIME)
BAKU-MOSCOW-KURSK
(ADY CJSC)
SATURDAYS
03-22 (MOSCOW TIME)
SATURDAYS
22-37(MOSCOW TIME)
ONCE A WEEK (THE TRAIN WILL NOT DEPART FROM BAKU ON 19,26/03-20)
38/37 20-40 (BAKU TIME) 08-50 (BAKU TIME) BAKU-TBILISI
(ADY CJSC)
08-55 (TBILISI TIME) 20-35 (TBILISI TIME) EVERYDAY
369/370 SATURDAYS
01-35 (BAKU TIME)
THURSDAYS
04-10 (BAKU TIME)
BAKU-KIEV
(ADY CJSC)
(WITH BAKU-DNEPR TRAILER)
MONDAYS
10-18
(KIEV SUMMER TIME)

MONDAYS
13-50
(KIEV SUMMER TIME)
ONCE A WEEK (THE TRAIN WILL NOT DEPART FROM BAKU ON 21,28/03-20)
391/392
13,17,21,25,29/12-2018;
02.07,11,15,19,23,27, 31/01-2019;
05, 09, 13, 17, 21, 25/02-2019;
01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/03-2019;
02, 07, 11, 15, 19, 23, 27/04-2019;
01,05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/05-2019;
02,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29/06-2019;
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/07-2019;
2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29, 31/08-2019;
2,5,7,9,11,13,15,17,19, 23, 27/09-2019;
01,05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/10-2019;
02, 07, 11, 15, 19, 23, 27/11-2019;
01, 05, 09/12-2019;


03-25
(BAKU TIME)
12,16,20,24,28/12-2018;
01,06,10,14,18,22,26, 30/01-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/02-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/03-2019;
01, 06, 10, 14, 18, 22, 26,30/04-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/05-2019;
01,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/ 06-2019;
2,4,6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,30/07-2019;
1,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/08-2019;
1,4,6,8,10,12,14,16,18,22,26,30/09-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/10-2019;
01, 06, 10, 14, 18, 22, 26,30/11-2019;
04, 08/12-2019;

02-15
(BAKU TIME)
BAKU-ROSTOV
(«RDY» OSC)
14,18,22,26, 30/12-2018;
03,08,12,16,20,24, 28/01-2019;
01, 06, 10, 14, 18, 22, 26/02-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/03-2019;
03, 08, 12, 16, 20, 24, 28/04-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/05-2019;
03,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/06-2019;
2,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26,28,30/07-2019;
1,3,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/08-2019;
1,3,6,8,10,12,14,1618,20,24, 8/09-2019;
02,06,10,14,18,22,26,30/10-2019;
03,08,12,16,20,24,28/11-2019;
02, 06,10/12-2019;

09-09
(MOSCOW TIME)
10,14,18,22,26, 30/12-2018;
04,08,12,16,20,24,28/01-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26/02-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/03-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/04-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/05-2019;
04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28,30/06-2019;
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30/07-2019;
2,4 6 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28, 30/08-2019;
2,4,6,8,10,12,14,16,20, 24, 28/09-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/10-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/11-2019;
02, 06/12-2019.


18-07
(MOSCOW TIME)
ON DATES
--------------
FROM BAKU FROM 06.06.19 TO 16.09.19 –EVERY OTHER DAY-
ODD DATES OF MONTH. IF TWO CONSECUTIVE ODD DATES OF MONTH WILL BE 31ST AND 1ST DAY OF MONTH, TRAIN WILL DEPART FROM BAKU ON 29TH, 31ST, 2ND, 5TH, 7ST DAY OF MONTH AND ON NEXT ODD DATES OF MONTH.