NAMİZƏD EHTİYYAT BAZASI
page image
İstiqamətin kodu İstiqamətin adı İstiqamətin aid olduğu struktur vahid İstiqamət üzrə ünvan Son müraciət tarixi