HƏRƏKƏT CƏDVƏLİ
ÖLKƏDAXİLİ
Dövlətlər
arası
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
98/97 23:00 6:30 Bakı-Ağstafa-Qazax 07:25 22:00 Hər gün
656-664/
655-663
23:20 07:20 Bakı-Köçərlİ-Balakən
Köçərlİ
Balakən
06:15
10:00
23:59
20:25
Hər gün
660-672/
659-671
23:50 05:50 Bakı-Astara-Horadİz
Astara
Horadİz
08:00
07:50
21:20
21:55
Hər gün
666/665 21:50 06:10 Bakı-Böyük-Kəsİk 07:55 20:00 Hər gün
702/701 08:45
21:15 Bakı-Gəncə-Bakı
(sürətli)
13:00 17:00 Hər gün
611/612 20:00 09:10 Bakı-Yalama(elektrik qatarı) 01:15 03:20 Hər gün
6704/6703 16:20 9:45 Bakı-Şİrvan-Haciqabul(elektrik qatarı) 20:30 05:40 Hər gün (şənbə günündən başqa)
6001/6022 - - Bakı - Sumqayıt - Bakı - - Günlük təkrarlanan
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
55/56 IV günlər
01-35(Bakı vaxtı)
II günlər
04-10(Bakı vaxtı)
Bakı-Moskva-Kurs.
(«ADY» QSC)
VI günlər
03-22 (Moskva vaxtı)
VI günlər
22-37(Moskva vaxtı)
Həftədə bir dəfə (Bakıdan 27.12.18-ci və 21.03.19-cu il tarixlərində qatar hərəkətdə olmayacaqdır)
38/37 20-40 (Bakı vaxtı) 08-50 (Bakı vaxtı) Bakı-Tbilisi
(«ADY» QSC)
08-55 (Tbilisi vaxtı) 20-35 (Tbilisi vaxtı) Hər gün
369/370 VI günlər
01-35 (Bakı vaxtı)
IV günlər
04-10 (Bakı vaxtı)
Bakı-Kiyev
(«ADY» QSC)
(qatarın tərkibində Bakı-Dnepr qoşma vaqonu)
I günlər
10-18
(Kiyev yay vaxtı)
I günlər
13-50
(Kiyev yay vaxtı)
Həftədə bir dəfə (Bakıdan 29.12.18-ci və 16, 23/03-19-cu il tarixlərində qatar hərəkətdə olmayacaqdır)
391/392
13,17,21,25,29/12-2018;
02.07,11,15,19,23,27, 31/01-2019;
05, 09, 13, 17, 21, 25/02-2019;
01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/03-2019;
02, 07, 11, 15, 19, 23, 27/04-2019;
01,05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/05-2019;
02,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29/06-2019;
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/07-2019;
2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29, 31/08-2019;
2,5,7,9,11,13,15,17,19, 23, 27/09-2019;
01,05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/10-2019;
02, 07, 11, 15, 19, 23, 27/11-2019;
01, 05, 09/12-2019;


03-25
(Bakı vaxtı)
12,16,20,24,28/12-2018;
01,06,10,14,18,22,26, 30/01-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/02-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/03-2019;
01, 06, 10, 14, 18, 22, 26,30/04-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/05-2019;
01,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/ 06-2019;
2,4,6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,30/07-2019;
1,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/08-2019;
1,4,6,8,10,12,14,16,18,22,26,30/09-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/10-2019;
01, 06, 10, 14, 18, 22, 26,30/11-2019;
04, 08/12-2019;

02-15
(Bakı vaxtı)

Bakı-Rostov
(«RDY» ASC)
14,18,22,26, 30/12-2018;
03,08,12,16,20,24, 28/01-2019;
01, 06, 10, 14, 18, 22, 26/02-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/03-2019;
03, 08, 12, 16, 20, 24, 28/04-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/05-2019;
03,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/06-2019;
2,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26,28,30/07-2019;
1,3,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/08-2019;
1,3,6,8,10,12,14,1618,20,24, 8/09-2019;
02,06,10,14,18,22,26,30/10-2019;
03,08,12,16,20,24,28/11-2019;
02, 06,10/12-2019;

09-09
(Moskva vaxtı)

10,14,18,22,26, 30/12-2018;
04,08,12,16,20,24,28/01-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26/02-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/03-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/04-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/05-2019;
04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28,30/06-2019;
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30/07-2019;
2,4 6 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28, 30/08-2019;
2,4,6,8,10,12,14,16,20, 24, 28/09-2019;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/10-2019;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/11-2019;
02, 06/12-2019.


18-07
(Moskva vaxtı)
Tarixlərlə
--------------
Bakıdan 06.06.19-cu ildən 16.09.19-cu ilədək-günaşırı-
ayın tək tarixləri
Ayın iki ardıcıl tək tarixləri 31 və 1 olduqda qatar Bakıdan 29, 31, 02, 05, 07 və sonrakı tək tarixlərində yola düşəcəkdir.