HƏRƏKƏT CƏDVƏLİ
ÖLKƏDAXİLİ
Dövlətlər
arası
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
98/97 23:20 07:10 Bakı-Ağstafa-Qazax 09:40 20:50 Hər gün
656-664/
655-663
22:10 06:50 Bakı-Köçərlİ-Balakan
Köçərlİ
Balakan
06:05
09:55
22:45
18:55
Hər gün
660-672/
659-671
23:35 05:40 Bakı-Astara-Horadİz
Astara
Horadİz
08:20
08:00
20:10
21:05
Hər gün
666/665 21:40 06:20 Bakı-Böyük-Kəsİk 08:55 18:50 Hər gün
611/612 20:00 09:05 Bakı-Yalama 01:15 03:20 Hər gün
6704/6703 16-20 09-30 Bakı-Şİrvan 20-37 05-10 Hər gün
6001/6022 - - Bakı - Sumqayıt - Bakı - - Günlük təkrarlanan
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
55/56 IV günlər
01-35(Bakı vaxtı)
II günlər
04-10(Bakı vaxtı)
Bakı-Moskva-Kurs.
(«ADY» QSC)
VI günlər
03-22(Moskva vaxtı)
VI günlər
22-40(Moskva vaxtı)
Həftədə bir dəfə
38/37 21-10 (Bakı vaxtı) 09-15 (Bakı vaxtı) Bakı-Tbilisi
(«ADY» QSC)
10-40 (Tbilisi vaxtı) 19-30 (Tbilisi vaxtı) Hər gün
369/370
payız-qış
12, 16, 20, 24/12-2016;
8, 12, 16, 20, 24, 28/01-2017;
1,5,9,13,17,21,25/02-2017;
1,5,9,13,21,25,29/03-2017;
2,6,10,14/04-2017;
19,23,27,31/10-2017;
4,8,12,16,20, 24,28/11-2017;
2, 8/12-2017

22-50(Bakı vaxtı)
18,22,26,30/12-2016;
14,18,22,26,30/01-2017;
3,7,11,15,19,23,27/02-2017;
3,7,11,15,19,27,31/03-2017;
4,8,12,16,20/04-2017;
25,29/10-2017;
2,6,10,14,18,22,26,30/11-2017;
4, 8,14/12-2017;

02-15(Bakı vaxtı)
Bakı-Xarkov
(«ADY» QSC)
15,19,23,27/12-2016
11,15,19,23,27,31/01-2017
4,8,12,16,20,24,28/02-2017;
4,8,12,16,24,28/03-2017;
1,5,9,13,17/04-2017;
22,26,30/10-2017;
3,7,11,15,19,23,27/11-2017;
1,5,11/12-2017;

08-38(Kiyev vaxtı)
15,19,23,27/12-2016
11,15,19,23,27,31/01-2017
4,8,12,16,20,24,28/02-2017;
4,8,12,16,24,28/03-2017;
1,5,9,13,17/04-2017;
22,26,30/10-2017;
3,7,11,15,19,23,27/11-2017;
1,5,11/12-2017;

21-51 (Kiyev vaxtı)
Tarixlərlə
449/450
yay
II və VI günlər
01-35(Bakı vaxtı)
VII və IV günlər
04-10(Bakı vaxtı)
Bakı-Xarkov
(«ADY» QSC)
IV və I günlər
02-14(Kiyev yay vaxtı)
V və II günlər
00-35(Kiyev yay vaxtı)
Həftədə iki dəfə
(22.04.2017-ci ildən 14.10.2017-ci ilədək)
391/392
yay
24,28/04-2017;
2,6,10,14,18,22,26,30/05-2017;

04/06-2017-dən 18/09-2017-dək günaşırı, ayın cüt tarixləri;

23,27/09-2017; 1,5, 9,13,17/10-2017


22-50(Bakı vaxtı)
24,28/04-2017;
2,6,10,14,18,22,26,30/05-2017;

04/06-2017-dən 18/09-2017-dək günaşırı, ayın cüt tarixləri;

23,27/09-2017; 1,5,9,13,17/10-2017


02-15(Bakı vaxtı)
Bakı-Rostov
(«RDY» ASC)
26,30/04-2017;
4,8,12,16,20,24,28/05-2017;

06/06-2017-dən 20/09-2017-dək günaşırı, ayın cüt tarixləri;

25,29/09-2017; 3,7,11,15,19/10-2017


08-10(Moskva vaxtı)
22,26,30/04-2017;
4,8,12,16,20,24,28/05-2017;

02/06-2017-dən 16/09-2017-dək günaşırı, ayın cüt tarixləri;

21,25,29/09-2017; 3, 7,11,15/10-2017;


18-07(Moskva vaxtı)
Tarixlərlə