Sərnişinlərin nəzərinə! 17:00 08.08.2018

Dəmir yolunun Biləcəri-Xırdalan mənzilində aparılan əsaslı təmir işləri ilə əlaqədar  olaraq, 02.08.2018-ci il tarixdən 07.08.2018-ci il tarixinədək verilən texniki fasilə başa çatıb.

Bele ki, 08.08.2018-ci il tarixindən (bu gündən) Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarının hərəkət cədvəli əvvəlki qrafiki üzrə fəaliyyətə başlayıb.

 

 

 

 

BAKI-SUMQAYIT-BAKI   ELEKTRİK QATARLARININ YENİ HƏRƏKƏT

                      C Ə D V Ə L İ         

 

Bakı - Sumqayıt

 

Sumqayıt - Bakı

Qatar

№-si

Bakı-dan getmə

vaxtı

Biləcəri st.

çatma vaxtı

Biləcəri st.

getmə vaxtı

Xırdalan st.

çatma vaxtı

Xırdalan st.

getmə vaxtı

Sumqayıt-sərn. st.

çatma vaxtı

Qatar

№-si

Sumqayıt-sərn.  st.

getmə vaxtı

Xırdalan st.

çatma vaxtı

Xırdalan st.

getmə vaxtı

Biləcəri st.

çatma vaxtı

Biləcəri st.

getmə vaxtı

Bakıya

çatma vaxtı

6001

0800

0814

0815

0821

0822

0840

6002

0710

0729

0730

0736

0737

0752

6003

0830

0844

0845

0851

0852

0910

6004

0730

0749

0750

0756

0757

0812

6005

0855

0909

0910

0916

0919

0936

6006

0745

0804

0805

0811

0812

0827

6007

1600

1614

1615

1621

1622

1640

6008

0800

0819

0820

0826

0827

0842

6009

1700

1714

1715

1721

1722

1740

6010

0850

0909

0910

0916

0917

0932

6011

1730

1744

1745

1751

1752

1810

6012

0917

0936

0937

0943

0944

0959

6013

1805

1819

1820

1826

1827

1845

6014

0950

1009

1010

1016

1017

1032

6015

1830

1844

1845

1851

1852

1910

6016

1655

1714

1715

1721

1722

1737

6017

1845

1859

1900

1906

1907

1925

6018

1750

1809

1811

1817

1819

1835

6019

1910

1924

1925

1931

1932

1950

6020

1818

1837

1838

1844

1845

1900

6021

1940

1954

1955

2001

2002

2020

6022

1850

1909

1910

1916

1917

1932

6023

2030

2044

2045

2051

2052

2110

6024

1930

1949

1950

1956

1957

2012

6025

2140

2154

2155

2201

2202

2220

 

6026

2030

2049

2050

2056

2057

2112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd: - Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6002/6001, 6004/6003, 6006/6005, 6013, 6017, 6022, 6026  nömrəli  elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaqlar.  

          - Hər şənbə, bazar və bayram günləri: Sumqayıt stansiyasından saat 0917 –də yola düşən 6012 elektrik qatarı saat 0950 –də yola düşəcəkdir və Bakıya saat 1032-də çatacaqdır; Sumqayıt stansiyasından saat 0950 –də yola düşən 6014 elektrik qatarı saat 1100-da yola düşəcəkdir  və Bakıya saat 1142-da çatacaqdır.