ASTARA STANSİYASINDAN İRAN İSLAM RESPUBLİKASI DÖVLƏT SƏRHƏDDİNƏ QƏDƏR OLAN 8,3 KM YOLDA İŞLƏR SÜRƏTLƏNDİRİLİR