ABŞ-IN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİNİN MÜAVİNİ İLƏ GÖRÜŞ OLUB