ALMANİYANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ "AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI" QSC-DƏ OLUB