BAKI-XIRDALAN-SUMQAYIT QATARLARININ HƏRƏKƏTİ KONTAKT ŞƏBƏKƏSİNİN YENİLƏNMƏSİNDƏN SONRA BƏRPA EDİLƏCƏK