DƏMİR YOLU İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏ BAYRAMI İLƏ ƏLAQƏDAR VİDEOKONFRANS KEÇİRİLİB