QƏBƏLƏYƏ ÇƏKİLƏN DƏMİR YOLU XƏTTİNİN BU İLİN SONUNADƏK İSTİSMARA VERİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULUR