AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI ELEKTRİK TƏCHİZATINDA DƏYİŞƏN CƏRƏYANA KEÇİD EDİR