AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI PEŞƏ SAĞLAMLIĞI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ STANDARTIN TƏTBİQİNƏ BAŞLAYIR