“AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” QSC-DƏ VİDEOKONFRANS ŞƏKLİNDƏ KOLLEGİYA İCLASI KEÇİRİLİB