YÜKLƏRİN KONTEYNERLƏRLƏ ORTA ASİYAYA FASİLƏSİZ OLARAQ ÇATDIRILMASI TƏMİN EDİLİR