PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV ABŞERON DAİRƏVİ DƏMİR YOLUNUN PİRŞAĞI-GÖRƏDİL-NOVXANI-SUMQAYIT HİSSƏSİNİN AÇILIŞINDA İŞTİRAK EDİB