BAKIDA DƏMİR YOLLARI İLƏ KƏSİŞMƏDƏ İKİ AVTOMOBİL TUNELİ AÇILIB