AVSTRİYANIN “RAİL CARGO GROUP” ŞİRKƏTİ İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ İMKANLARI MÜZAKİRƏ OLUNUB