QATARLAR VƏ STANSİYALARDA DEZİNFEKSİYA İŞLƏRİ DAVAM ETDİRİLİR