TEPLOVOZ MAŞİNİSTLƏRİ ÜÇÜN İXTİSASARTIRMA TƏLİMİNƏ START VERİLİB