AZƏRBAYCAN VƏ GÜRCÜSTAN ƏRAZİSİNDƏN TÜRKMƏNİSTAN NEFTİNİN DAŞINMASI TARİFLƏRİ MÜƏYYƏN EDİLİB