ÇEXİYA İLƏ İKİTƏRƏFLİ ƏLAQƏLƏRİN PERSPEKTİVLƏRİ MÜZAKİRƏ OLUNUB