DƏMİR YOLUNDA 2019-CU İLİN YEKUNLARINA HƏSR OLUNAN KOLLEGİYA İCLASI KEÇİRİLİB