DAŞKƏNDDƏ BEYNƏLXALQ MULTİMODAL MARŞRUTUN İNKİŞAFI MÜZAKİRƏ OLUNUB