BAKI DƏMİR YOLU VAĞZALINDA MACARISTAN SƏFİRLİYİ İLƏ BİRGƏ FOTOSƏRGİ KEÇİRİLİB: “KALMAN KANDO 150”