“ASAN RAİLWAY” LAYİHƏSİNƏ DAİR ANLAŞMA MEMORANDUMU İMZALANIB