DÜNYA BANKININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ MÜZAKİRƏLƏR APARILIB