"ŞİMAL-CƏNUB" BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT DƏHLİZİNİN YARADILMASI TARİXİ HADİSƏDİR