GƏNC KADRLAR ŞİMAL SAHƏSİNİN STANSİYALARINDA İŞLƏ TƏMİN OLUNUBLAR