AZƏRBAYCAN VƏ GÜRCÜSTAN DƏMİR YOLLARI RƏHBƏRLƏRİ ARASINDA GÖRÜŞ KEÇİRİLİB