TBİLİSİDƏ BEYNƏLXALQ TRANSXƏZƏR NƏQLİYYAT MARŞRUTU İLƏ BAĞLI MƏSƏLƏLƏR MÜZAKİRƏ OLUNUB