AVSTRİYA-AZƏRBAYCAN TİCARƏT PALATASININ (ATAZ) FƏXRİ ŞURASININ İCLASI OLUB