MDB VƏ BALTİKYANI ÖLKƏLƏRİN DƏMİR YOLU NƏQLİYYATI ŞURASININ 71-Cİ İCLASI MİNSKDƏ KEÇİRİLİR