AZƏRBAYCAN VƏ AVSTRİYA DƏMİR YOLLARI ARASINDA QARŞILIQLI ƏMƏKDAŞLIQ MƏSƏLƏLƏRİ MÜZAKİRƏ OLUNUB