ABŞ-LA İKİTƏRƏFLİ ƏMƏKDAŞLIQ ƏLAQƏLƏRİ MÜZAKİRƏ OLUNUB