AZƏRBAYCAN İLK DƏFƏ AVROPANIN ƏN BÖYÜK NƏQLİYYAT SƏRGİSİNDƏ TƏMSİL OLUNUR