YEVLAX DƏMİR YOLU QOVŞAĞINDA KOMPLEKS MÜLKİ MÜDAFİƏ TƏLİMİ KEÇİRİLİB