PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV SABUNÇU DƏMİR YOLU VAĞZALI KOMPLEKSİNİN AÇILIŞINDA İŞTİRAK EDİB