MDB VƏ BALTİKYANI ÖLKƏLƏRİN DƏMİR YOLU NƏQLİYYATI ŞURASININ 70-Cİ İCLASI HELSİNKİDƏ KEÇİRİLİR