AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN VƏ ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ SƏDRİ Sİ CİNPİNİN PEKİNDƏ GÖRÜŞÜ OLUB