MOSKVADA “TRANSRUSSİA-2019” 24-CÜ BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT-LOGİSTİKA VƏ NƏQLİYYAT TEXNOLOGİYALARI SƏRGİSİ KEÇİRİLİR