PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV BAKI-TBİLİSİ-QARS DƏMİR YOLU XƏTTİNDƏ HƏRƏKƏT EDƏCƏK SƏRNİŞİN QATARI İLƏ TANIŞ OLUB