BAKI-TBİLİSİ-QARS DƏMİR YOLU XƏTTİNDƏ HƏRƏKƏT EDƏCƏK SƏRNİŞİN QATARI BAKIYA ÇATIB