MÖVCUD VAKANSİYALAR
page image
Vakansiyanın adı: Yük və baqaj qəbul-təhvilçisi
Vakansiyanın kodu: V19110704
Vakansiyanın kateqoriyası: Fəhlə
Vakansiyanın aid olduğu struktur vahid: Yük daşımaları Departamenti
Vakansiya üzrə struktur: Yük və kommersiya xidməti, Yük və kommersiya xidmətinin Suraxanı sahəsi
Ödəniş növü: Vaxtamuzd
Əməyin ödənilməsi dərəcəsi: 3
Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq
Əlavə ödəniş: Qanunvericiliyə uyğun olaraq
İş vaxtının norması: 08:00-17:00 / 5 gün
Əmək şəraiti: Məntəqədaxili və məntəqəxarici
Digər təminatlar: -
İş yerinin ünvanı: Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Suraxanı qəsəbəsi
Tələb olunan təhsil istiqaməti/ixtisası: -
Tələb olunan minimum təhsil dərəcəsi: Orta-ixtisas
Tələb olunan minimum əmək stajı: -
Tələb olunan komputer bilikləri: - MS Office Word – yaxşı səviyyədə; - MS Office Excel – yaxşı səviyyədə.
Tələb olunan xarici dil bilikləri: Rus dili – orta səviyyədə.
Vəzifə üzrə tələb olunan biliklər: - Yük və baqajların daşınma qaydaları; - Daşıma sənədlərinin tərtib edilmə qaydaları; - Vaqonların rasional yüklənməsi sxemi; - Xidmət edilən sahə hüdudlarında yük baqajının daşınmasını təşkil edən şəbəkə planı; - Qatarların getdiyi yol stansiyalarında dayanma vaxtı; - Yük və baqajın uçotu qaydaları; - Texniki təhlükəsizlik qaydaları.
Tələb olunan fərdi keyfiyyət göstəriciləri: Planlaşdırma, məsuliyyətlilik, diqqətlilik, nizam-inztizamlılıq
Tələb olunan vəsiqə və ya sertifikat: -
Digər tələb və üstünlük göstəriciləri: -
Vəzifə öhdəlikləri: - Dəmir yolunda daşınan yük və baqajların qəbulu, çəkilməsi, yüklənməsi, çeşidlənməsi; - Yükləmə və quraşdırılma stansiyalarında yük və baqajın boşaldılması və təhvili üzrə işlərin təşkil edilməsi; - Yük və baqajların vaqonda şəbəkənin təşkil edilməsi planına uyğun rasional yerləşdirilməsinin təmin edilməsi; - Yük və baqajların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; - Daşınmaya qəbul edilmiş və göndərilmiş yüklərin uçotunun aparılması; - Yükgötürənlər və yükalanlar tərəfindən Dəmir Yolu Nizamnaməsinə, qaydalara, texniki şərtlərə və yük vaqonlarının salamatlığının təmin edilməsinə riayət olunmasına nəzarət edilməsi.
Vakansiyanın elan olunma tarixi: 07.11.2019
Son müraciət tarixi: 21.11.2019