MÖVCUD VAKANSİYALAR
page image
Vakansiyanın adı: Sazlayıcı
Vakansiyanın kodu: V19110703
Vakansiyanın kateqoriyası: Fəhlə
Vakansiyanın aid olduğu struktur vahid: İnfrastruktur Departamenti
Vakansiya üzrə struktur: 3 nömrəli Ələt yol sahəsi, Emalatxana
Ödəniş növü: Vaxtamuzd
Əməyin ödənilməsi dərəcəsi: 3b
Vəzifə (peşə) üzrə əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq
Əlavə ödəniş: Qanunvericiliyə uyğun olaraq
İş vaxtının norması: 08:00-17:00 / 5 gün
Əmək şəraiti: Məntəqəxarici
Digər təminatlar: -
İş yerinin ünvanı: Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, Dəmir yolu küçəsi
Tələb olunan təhsil istiqaməti/ixtisası: -
Tələb olunan minimum təhsil dərəcəsi: Orta-ixtisas
Tələb olunan minimum əmək stajı: -
Tələb olunan komputer bilikləri: -
Tələb olunan xarici dil bilikləri: -
Vəzifə üzrə tələb olunan biliklər: - Xidmət edilən yol, maşın və mexanizmlərin quruluşu; - Elektrik və kinematik sxemlər; elektrotexnika, radiotexnika, elektronika, mexanika və hidravlika; - Vaqonun mühərrikinin saz vəziyyətdə saxlanılmasına dair biliklər.
Tələb olunan fərdi keyfiyyət göstəriciləri: Keyfiyyətyönümlülük, məsuliyyətlilik, diqqətlilik
Tələb olunan vəsiqə və ya sertifikat: -
Digər tələb və üstünlük göstəriciləri: -
Vəzifə öhdəlikləri: - Maşın mexanizm və avadanlıqların sazlanması və tənzimlənməsi; - Nəzarət-ölçü aparatlarından istifadə etməklə defektoskop qurğularının, ultra-səs və çıxarılma maqnit defektoskop qurğularının, qovşaqlarının idarə sisteminin sazlanması və tənzimlənməsi; - Yol maşınlarının, mexanizmlərinin, defektoskoplarının və alətlərinin, qovşaqlarının və mexanizmlərinin nasazlıqlarının təyin edilməsi; - Nəzarət-ölçü cihazlarının göstəricilərinin düzgünlüyünün yoxlanılması.
Vakansiyanın elan olunma tarixi: 07.11.2019
Son müraciət tarixi: 21.11.2019