(012) 499-48-95 info@ady.az
YÜK DAŞIMA TARİFLƏRİ

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Tarif Siyasəti (ADY QSC TS) MDB ölkələrinin dəmiryol administrasiyalarının (Dəmir yollarının) 17 fevral 1993-cü ildə qəbul etdikləri Tarif Razılaşmasına əsasən hər il keçirilən Tarif Konfranslarında qəbul edilən, MDB üzvü olan ölkələrin Dəmir Yollarının Beynəlxalq daşınmalar üzrə Tarif Siyasətinin əsasında hazırlanır və Yol rəisi tərəfindən təsdiq edilir. 

Tarif Razılaşması İştirakçılar Bölmə 4-ün Əlavə-1-də göstərilmişdir.

"Dəmir yolu" dedikdə ADY QSC başa düşülür.

Üçüncü ölkələrə Tarif Razılaşması Iştirakçısı olmayan ölkələr aid edilir.